Այլ կենտրոններ

 

mediumbanner49

 

Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատուն
Հեռ.` 66704833
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հայկական հարցերի ուսումն. կենտրոն (ՀՈՒՍԿ)
Հեռ.` 88841448
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
«Ալիք» հաստատութիւն  եւ տպարան
Հեռ.` 88768567 / 88761154
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
«Արաքս» շաբաթաթերթ
Հեռ.` 88832238
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ազգ. առաջնորդարանի հիւրանոց
Հեռ.` 66704090
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ազգային առաջնորդարանի գրադարան
Հեռ.` 77282860
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մարմնա-մտային խանգարումներով հայ երեխաներին օժանդակող «Ակունք» կենտրոն
Հեռ.` 66707579
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Տ. Արտակ արք. Մանուկեանի անւան թանգարան
Հեռ.` 66760879
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թեհրանի հայերէն ռադիոժամ
Հեռ.` 22162891 / 22162768

 

 

 

 

 

Պիտակներ` Իրան, Թեհրան, Իրանահայություն, Իրանահայերի տեղեկատու, Իրանահայերի դեղին էջեր, Դեղին էջեր, Իրանի Եկեղեցիներ, Եկեղեցիներ իրանում, Իրանի դպրոցներ, Դպրոցներ իրանում, Իրանահայերի դպրոցներ, Իրանի միություններ, Միություններ իրանում, Իրանահայերի միություններ, Իրանի գործարաններ, Գործարաններ իրանում, Իրանի ընկերություններ, Ընկերություններ իրանում, Իրանի կազմակերպություններ, Կազմակերպություններ իրանում, Իրանի խանութներ, Խանութներ իրանում, Իրանի այլ կենտրոններ, Այլ կենտրոններ իրանում, Իրանի հայ Առաքելական Եկեղեցիներ, Իրանի հայկական դպրոցներ, Իրանի հայկական միություններ, Իրանահայերի գործարաններ, Իրանահայերի ընկերություններ, Իրանահայերի խանութներ, Իրանահայերի այլ կենտրոններ, Քլինիք, Կլինիկ, Կլինիք, Իրանահայերի քլինիքներ, Իրանահայերի կլինիկներ, Իրանահայերի կլինիքներ, Բժշկական կենտրոն, Բժշկական կենտրոններ, Իրանահայերի բժշկական կենտրոն, Իրանահայերի բժշկական կենտրոններ, Բժիշկ, Բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկ, Իրանահայ բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկները, Բժշկական հաստատություն, Բժշկական հաստատություններ, Իրանահայ բժշկական հաստատություն, Իրանահայ բժշկական հաստատություններ, Իրանի հայկական եկեղեցիներ, Իրանի հայկական դպրոցներ, Իրանի հայկական միություններ, Իրանի հայկական գործարաններ, Իրանի հայկական ընկերություններ, Իրանի հայկական խանութներ, Իրանի հայկական կլինիկներ, Իրանի հայկական կենտրոններ