Գործարաններ

 

mediumbanner45

 

Մաշին սազի Զարգարեան
Սանայէ պլաստիկ Զարգարեան
Բազարգանի Զարգարեան
Հեռ.` 76212383-4
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մանուկ
Հեռ.` 77838350
Ֆաքս` 77813754
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(J.A.M.) Նազարեան
Հեռ.` 77631217-9
Ֆաքս` 77631220
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սարիակ
Հեռ.` 88733812-3
Ֆաքս` 88764455
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Էլեկտրոհիդրոլիքան
Հեռ.` 77339949 / 77349113 / 77337258
Ֆաքս` 77335102
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Փարս Նիրու Խազեն
Հեռ.` 76266714 / 76266698
Ֆաքս` 76264799
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սանաթիէ Գրիգորեան
Հեռ.` 77820273
Ֆաքս` 77837009
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ս. Ր. Ա. Պրես Շահբազեան
Հեռ.` 44986137
Ֆաքս` 44981163
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սանաթիէ Արբի
Հեռ.` 77324545 / 77346262
Հեռ. Ֆաքս` 77327337
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մաշին բազի Րաֆֆի
Փարս Նիրու Խազեն
Հեռ.` 76212493
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սանաթիէ Զոհրաբ
Հեռ.` 77322243 / 77342516
Հեռ. Ֆաքս` 77331407
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մ. Ս. Վանա Պրես
Հեռ.` 76212611 / 76212373 / 76213060
Ֆաքս` 76214030
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Քարան
Հեռ.` 66801230 / 66803738
Ֆաքս` 66802588
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մերսեդէ
Հեռ.` 44545798 / 44546856 / 44545070-2
Ֆաքս` 44545073
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ԼիաՓալ
Հեռ.` 44545798 / 44546856 / 44545070-2
Ֆաքս` 44545073
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սիս և Վիոնա
Հեռ.` 77349784 / 77343420 / 77339859

Ս. Բ. Սեփահան
Հեռ. Ֆաքս` 0314-5642954
Ֆաքս` 6267013
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թահւիէ Արփի
Հեռ.` 88539837 / 88672036
Հեռ. Ֆաքս` 88672035
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ս. Բորուդաթիէ Նազարեան
Հեռ.` 76266177 / 76262754
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ֆուլադ Նազարեան
Հեռ.` 76263353 / 76263273
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ս. Պլաստիկ Ռուբիկ
Հեռ.` 76215708 / 76215709 / 76215698
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Գալ ստիլ
Հեռ. Ֆաքս` 76215176
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արփա պլաստ
Հեռ.` 77339625 / 77339907
Ֆաքս` 77358869
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղ. Հակոբեան
Հեռ.` 77310222
Ֆաքս` 77312574
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Փասքոնօ
Հեռ. Ֆաքս` 76215660 / 76215644-5
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղ. Համաեակ
Հեռ.` 77335149
Ֆաքս` 77339427
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղ. Բարսեղեան
Հեռ.` 77335204
Ֆաքս` 77335208
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղ. Հայրենիք
Հեռ. Ֆաքս` 76263590
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղ. Րաֆֆի
Հեռ.` 76216613 / 76216632 / 76216657
Ֆաքս` 76216879
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղ. Ս. Դայքաստ Ա. Զ. Գ.
Հեռ.` 36423205
Ֆաքս` 36423687
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ադամեան
Հեռ.` 77335390-1
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Միքրոն
Հեռ.` 77339253 / 77786923
Ֆաքս` 77336495
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղ. Էդւարդ
Հեռ.` 77349778 / 77394415
Ֆաքս` 77394392
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ս. Ռահգահ գարմ Արարատ
Հեռ.Ֆաքս` 77792813
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղ.  Ս. Վիգէն
Հեռ. Ֆաքս` 76263845
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արարատ ֆիլտեր
Հեռ.` 76212668-9
Ֆաքս` 76212691
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մաշին բետոն բորջ
Հեռ.` 76212416 / 76212125-8
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մ. Արւեստ
Հեռ.` 56715331
Ֆաքս` 56715332

 

 

 

 

 

Պիտակներ` Իրան, Թեհրան, Իրանահայություն, Իրանահայերի տեղեկատու, Իրանահայերի դեղին էջեր, Դեղին էջեր, Իրանի Եկեղեցիներ, Եկեղեցիներ իրանում, Իրանի դպրոցներ, Դպրոցներ իրանում, Իրանահայերի դպրոցներ, Իրանի միություններ, Միություններ իրանում, Իրանահայերի միություններ, Իրանի գործարաններ, Գործարաններ իրանում, Իրանի ընկերություններ, Ընկերություններ իրանում, Իրանի կազմակերպություններ, Կազմակերպություններ իրանում, Իրանի խանութներ, Խանութներ իրանում, Իրանի այլ կենտրոններ, Այլ կենտրոններ իրանում, Իրանի հայ Առաքելական Եկեղեցիներ, Իրանի հայկական դպրոցներ, Իրանի հայկական միություններ, Իրանահայերի գործարաններ, Իրանահայերի ընկերություններ, Իրանահայերի խանութներ, Իրանահայերի այլ կենտրոններ, Քլինիք, Կլինիկ, Կլինիք, Իրանահայերի քլինիքներ, Իրանահայերի կլինիկներ, Իրանահայերի կլինիքներ, Բժշկական կենտրոն, Բժշկական կենտրոններ, Իրանահայերի բժշկական կենտրոն, Իրանահայերի բժշկական կենտրոններ, Բժիշկ, Բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկ, Իրանահայ բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկները, Բժշկական հաստատություն, Բժշկական հաստատություններ, Իրանահայ բժշկական հաստատություն, Իրանահայ բժշկական հաստատություններ, Իրանի հայկական եկեղեցիներ, Իրանի հայկական դպրոցներ, Իրանի հայկական միություններ, Իրանի հայկական գործարաններ, Իրանի հայկական ընկերություններ, Իրանի հայկական խանութներ, Իրանի հայկական կլինիկներ, Իրանի հայկական կենտրոններ