Դպրոցներ

 

mediumbanner43

 

Թ. Հ. ազգ. «Արարատ» դպրոց
Հեռ.` 22526750
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թեհրանի Հ. ազգ. «Արաքս» դպրոց
Հեռ.` 88905776 / 88902804
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. հայոց «Գոհար» դպրոց
Հեռ.` 88907331
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ.  «Թունեան» տարր. Դպրոց
Հեռ.`  77812340
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ.  «Թունեան» ուղ. Դպրոց
Հեռ.` 77834481
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. հայոց «Մարի Մանուկեան» դպրոց
Հեռ.` 88905614 / 88905615
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. հայոց «Յ. Թովմասեան» դպրոց
Հեռ.` 77281874
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Նայիրի» տարր. Դպրոց
Հեռ.` 77812354
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Նայիրի» ուղ. Դպրոց
Հեռ.` 77828093
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. հայոց ազգ.«Մարիամեան» ուղ. տղ. Դպրոց
Հեռ.` 77831230
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. հայոց «Ն. Գիւլբենգեան» դպրոց
Հեռ.` 88907270
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Շանթ»  տղ. տարր. Դպրոց
Հեռ.` 77817332
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Ռոստոմ» տարր. Դպրոց
Հեռ.` 77536879
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Աբ. Սողոմոնեան» դպրոց
Հեռ.` 77816936 / 77817953
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. կոյսերի «Մարիամ» կրթ. հաստատութիւն
Տղաների դպրոց
Հեռ.` 22223731,
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. կոյսերի «Մարիամ» կրթ. հաստատութիւն
Աղջիկների դպրոց
Հեռ.` 22223730 / 22222061
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Էլպիս Ֆերահեան» մանկապարտէզ
Հեռ.` 88825284
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Սասուն» մանկապարտէզ
Հեռ.` 77834602
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Ա. Ա. Ահարոնեան» մանկապարտէզ
Հեռ.` 22500394
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. հայոց «Մարիամ» մանկամսուր
Հեռ.` 22226098-9
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ.Հ.Թ. Հայերէնագիտական երեկոյեան դասընթացքներ
Հեռ.` 77692455

 

 

 

 

 

Պիտակներ` Իրան, Թեհրան, Իրանահայություն, Իրանահայերի տեղեկատու, Իրանահայերի դեղին էջեր, Դեղին էջեր, Իրանի Եկեղեցիները, Եկեղեցիները իրանում, Իրանի դպրոցնարը, Դպրոցները իրանում, Իրանահայերի դպրոցները, Իրանի միությունները, Միությունները իրանում, Իրանահայերի միությունները, Իրանի գործարանները, Գործարանները իրանում, Իրանի ընկերությունները, Ընկերությունները իրանում, Իրանի կազմակերպությունները, Կազմակերպությունները իրանում, Իրանի խանութները, Խանութները իրանում, Իրանի այլ կենտրոնները, Այլ կենտրոնները իրանում, Իրանի հայ Առաքելական Եկեղեցիները, Իրանի հայկական դպրոցները, Իրանի հայկական միությունները, Իրանահայերի գործարանները, Իրանահայերի ընկերությունները, Իրանահայերի խանութները, Իրանահայերի այլ կենտրոնները, Քլինիք, Կլինիկ, Կլինիք, Իրանահայերի քլինիքները, Իրանահայերի կլինիկները, Իրանահայերի կլինիքները, Բժշկական կենտրոն, Բժշկական կենտրոնները, Իրանահայերի բժշկական կենտրոն, Իրանահայերի բժշկական կենտրոնները, Բժիշկ, Բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկ, Իրանահայ բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկները, Բժշկական հաստատություն, Բժշկական հաստատությունները, Իրանահայ բժշկական հաստատություն, Իրանահայ բժշկական հաստատությունները