Ընկերություններ

 

mediumbanner46

 

Արարատ ֆիլտեր
Հեռ.` 22255061
Հեռ. Ֆաքս` 22253442
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Փարս Նիրու Խազեն
Հեռ.` 33972597-8
Ֆաքս` 33950793
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սանաթիէ Կարօ և Ռուբիկ
Հեռ.` 77349056
Ֆաքս` 77353148
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մաշին սազի Րաֆֆի
Փարս Նիրու Խազեն
Հեռ.` 77334579
Ֆաքս` 77327746
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թերմոքոլինգ
Հեռ.` 88826524
Ֆաքս` 8835504
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ռեմս
Հեռ.` 22306006
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ս. Թահւիէ Համուն
Հեռ.` 88641551-2
Ֆաքս` 88641550
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Նոբոնեան
Հեռ.` 66803666
Ֆաքս` 66813286
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սանգին թայեր րահօ մադան
Հեռ.` 66691107 / 66691383
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արմէն րահ փարթ սանաթ
Հեռ.` 66699992
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ս. Դիզել բուշ Նորիկ
Հեռ.` 55252350
Ֆաքս` 55261702
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մաշին բետոն բորջ
Հեռ.` 88523910-1
Հեռ. Ֆաքս` 88535627
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սախթեմանիէ Քրոքի
Հեռ.` 77922916 / 77915431
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Իրան Խոդրո 1039
Հեռ.` 22264445 / 22261294 / 22904141
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հիւնդայ 227
Հեռ.` 88618203-4 / 88608727-8
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Բարղօ էլեկտրոնիկէ օթոմոբիլէ Ալէն
Հեռ.` 77832065
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Պոմպօ անժեկտորէ Էդիկ
Հեռ.` 55829192 / 55870700
Ֆաքս` 55870701
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Գիրբոքս օթոմաթիքէ Մուշիխ
Հեռ.` 77810916 / 77252543-4
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Պողոսեան Մերսեդես Բենզ
Հեռ.` 77903008
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սպորտ Բազիկ
Հեռ.` 88306160
Ֆաքս` 88306274
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Օթոսերւիս Բազիկ
Հեռ.` 88307986
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սայփա 1102 / Փարս Խոդրո 123
Հեռ.` 22517083 / 22534657 / 22517117 / 2515415
Ֆաքս` 22534683
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Իրան խոդրո 1143
Հեռ.` 22514290
Հեռ. Ֆաքս` 22535027
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սերոժ օթոսերւիս
Հեռ.` 77411186
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Խոդրոսազանէ Րաին 2106
Հեռ.` 77223424-5
Ֆաքս` 77194746
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արադ գազ գոսթար
Հեռ.` 77342622 / 77785885-6
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Վարանդ ոսկերդանոց
Հեռ. Ֆաքս` 88867266
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ղազարեան ոսկերչանոց
Հեռ.` 22326407 / 22326406
Հեռ. Ֆաքս` 22326408
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Միրզախանեան ոսկերչանոց
Հեռ.` 22920472 / 22224611
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սիս զարդեղեն
Հեռ.` 22304936 / 22304937
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Բազարգանիէ Հոնարչեան
Հեռ.` 76218446-7 / 77840661 / 77820681
Ֆաքս` 76218445
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ֆարա Հեսաբ
Հեռ.` 88457290 / 88349870-2
Ֆաքս` 88310322
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Փերսէեան լէյզեր
Հեռ.` 88925205 / 88922571

 

 

 

 

 

Պիտակներ` Իրան, Թեհրան, Իրանահայություն, Իրանահայերի տեղեկատու, Իրանահայերի դեղին էջեր, Դեղին էջեր, Իրանի Եկեղեցիներ, Եկեղեցիներ իրանում, Իրանի դպրոցներ, Դպրոցներ իրանում, Իրանահայերի դպրոցներ, Իրանի միություններ, Միություններ իրանում, Իրանահայերի միություններ, Իրանի գործարաններ, Գործարաններ իրանում, Իրանի ընկերություններ, Ընկերություններ իրանում, Իրանի կազմակերպություններ, Կազմակերպություններ իրանում, Իրանի խանութներ, Խանութներ իրանում, Իրանի այլ կենտրոններ, Այլ կենտրոններ իրանում, Իրանի հայ Առաքելական Եկեղեցիներ, Իրանի հայկական դպրոցներ, Իրանի հայկական միություններ, Իրանահայերի գործարաններ, Իրանահայերի ընկերություններ, Իրանահայերի խանութներ, Իրանահայերի այլ կենտրոններ, Քլինիք, Կլինիկ, Կլինիք, Իրանահայերի քլինիքներ, Իրանահայերի կլինիկներ, Իրանահայերի կլինիքներ, Բժշկական կենտրոն, Բժշկական կենտրոններ, Իրանահայերի բժշկական կենտրոն, Իրանահայերի բժշկական կենտրոններ, Բժիշկ, Բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկ, Իրանահայ բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկները, Բժշկական հաստատություն, Բժշկական հաստատություններ, Իրանահայ բժշկական հաստատություն, Իրանահայ բժշկական հաստատություններ, Իրանի հայկական եկեղեցիներ, Իրանի հայկական դպրոցներ, Իրանի հայկական միություններ, Իրանի հայկական գործարաններ, Իրանի հայկական ընկերություններ, Իրանի հայկական խանութներ, Իրանի հայկական կլինիկներ, Իրանի հայկական կենտրոններ