Թարգմանություն

 

mediumbanner32

 

Թարգմանություն

 

Առաջարկում ենք 12 լեզվով թարգմանություն և խմբագրություն. աշխատանքները կատարվում է դասախոսների, ուսուցիչների, լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետի շրջանավարտների միջոցով։

 

Թարգմանություններ հետևյալ լեզուներով`

Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն, Իտալերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Իսպաներեն, Ճապոներեն, Չինարեն, Պարսկերեն, Արաբերեն, Թուրքերեն

 

 

 

 

 

Պիտակներ` Խմբագրություն, Վերախմբագրություն, Վերախմբագրիր քո տեքստերը, Հայերենից հայերեն խմբագրություն, Հայերենից Անգլերեն, Անգլերենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Ռուսերեն, Ռուսերենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Իտալերեն, Իտալերենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Ֆրանսերեն, Ֆրանսերենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Գերմաներեն, Գերմաներենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Իսպաներեն, Իսպաներենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Ճապոներեն, Ճապոներենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Չինարեն, Չինարենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Պարսկերեն, Պարսկերենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Արաբերեն, Արաբերենից Հայերեն թարգմանություն, Հայերենից Թուրքերեն, Թուրքերենից Հայերեն թարգմանություն