Խանութներ

 

mediumbanner47

 

Արմէնիան թաքսի
Հեռ.` 88311010 / 88327990-91
Ֆաքս` 88836708

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սասուն թաքսի
Հեռ.` 77813388 / 77812211 / 77816147
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Գառնի թաքսի
Հեռ.` 77814392 / 77836592 / 77265396
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Զէյթուն թաքսի
Հեռ.` 22501991
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ռաֆիկ (Ferroli)
Հեռ.` 77502231
Հեռ. Ֆաքս` 77510495
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ս. Բորուդաթիէ Նազարեան
Հեռ.` 77837149 / 77817798 / 77692848-9
Ֆաքս` 77826898
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թերմօ գրամ
Հեռ.` 77513053
Ֆաքս` 77513054
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Րանգէ Մահմուդեան
Հեռ.` 77443347 / 77804349
Ֆաքս` 77807860
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Լէդորա
Հեռ.` 76212711
Հեռ. Ֆաքս` 76212680
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արմէնեան
Հեռ.` 76214040 / 76212078
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Կաբինետ Հենրիկ
Հեռ.` 77062426
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Քիփ Վին
Հեռ.Ֆաքս` 22314881
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Բիմէ Ասիա 716
Հեռ.` 77823986 / 77843025
Ֆաքս` 77843027
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Բիմէ Մա 1036
Հեռ.` 88310592-4
Ֆաքս` 88321445
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Բիմէ Փասարգադ 3464
Հեռ.` 76264000
Ֆաքս` 76262755
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ֆոտո Էդի
Հեռ.` 88432801
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Գարնի Ստուդիօ
Հեռ.` 22501383 / 22505183 / 22500337
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թոնի Ֆիլմ
Հեռ.` 77840938
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Աս Ֆիլմ
Հեռ.` 88899122
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
7 Ստուդիօ
Հեռ.` 22926750
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Էմիլի ստուդիօ
Հեռ.` 77286328
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արին էլեկտրոնիկ
Հեռ.` 66714535 / 66732354 / 66735388
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թոլիդիէ Ռոնի
Հեռ.` 88412800
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Դոնեայէ չարմէ Արմոնդ
Հեռ.` 88825905 / 22536340
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արին բուտիք
Հեռ.` 88405381
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մոբլեմանէ Գալստեան
Հեռ.` 88743646
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մոբլեմանէ Արմիկ
Հեռ.` 77277816-9
Ֆաքս` 77440877
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մոբլեմանէ Վազգեն
Հեռ.` 887544616
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ս. Չուսիէ Էսքանդարեան
Հեռ.` 88302875 / 88322858
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արմէն Վուդ
Հեռ.` 76204489
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հայ Շափ
Հեռ.` 22527183 / 22321788-9
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հայ Քարտ
Հեռ.` 88409633
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Քեւին
Հեռ.` 263205257
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ալբերտ կլինիկ
Հեռ.` 26310902
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ռաֆաէլ ռեստորան
Հեռ.` 88906383 / 88916903 / 88926872
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արմէն բեստ ֆուդ
Հեռ.` 88814410
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թոթո շոկոլադ
Հեռ.` 77990633
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Սիննամոն
22535457 / 22527571
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Մասիս անուշարան
Հեռ.` 77815329
Հեռ. Ֆաքս` 77261135
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Լորդ անուշարան
Հեռ.` 88900833
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Միքաէլեան
Հեռ.` 66704494 / 66708930-1
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հակոբ բուրգեր
Հեռ.` 22872992 / 22850301-2
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Արամ սուրճ
Հեռ. Ֆաքս` 88303478 / 88308730

 

 

 

 

 

Պիտակներ` Իրան, Թեհրան, Իրանահայություն, Իրանահայերի տեղեկատու, Իրանահայերի դեղին էջեր, Դեղին էջեր, Իրանի Եկեղեցիներ, Եկեղեցիներ իրանում, Իրանի դպրոցներ, Դպրոցներ իրանում, Իրանահայերի դպրոցներ, Իրանի միություններ, Միություններ իրանում, Իրանահայերի միություններ, Իրանի գործարաններ, Գործարաններ իրանում, Իրանի ընկերություններ, Ընկերություններ իրանում, Իրանի կազմակերպություններ, Կազմակերպություններ իրանում, Իրանի խանութներ, Խանութներ իրանում, Իրանի այլ կենտրոններ, Այլ կենտրոններ իրանում, Իրանի հայ Առաքելական Եկեղեցիներ, Իրանի հայկական դպրոցներ, Իրանի հայկական միություններ, Իրանահայերի գործարաններ, Իրանահայերի ընկերություններ, Իրանահայերի խանութներ, Իրանահայերի այլ կենտրոններ, Քլինիք, Կլինիկ, Կլինիք, Իրանահայերի քլինիքներ, Իրանահայերի կլինիկներ, Իրանահայերի կլինիքներ, Բժշկական կենտրոն, Բժշկական կենտրոններ, Իրանահայերի բժշկական կենտրոն, Իրանահայերի բժշկական կենտրոններ, Բժիշկ, Բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկ, Իրանահայ բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկները, Բժշկական հաստատություն, Բժշկական հաստատություններ, Իրանահայ բժշկական հաստատություն, Իրանահայ բժշկական հաստատություններ, Իրանի հայկական եկեղեցիներ, Իրանի հայկական դպրոցներ, Իրանի հայկական միություններ, Իրանի հայկական գործարաններ, Իրանի հայկական ընկերություններ, Իրանի հայկական խանութներ, Իրանի հայկական կլինիկներ, Իրանի հայկական կենտրոններ