Համակարգչային ցանց

 

mediumbanner27   

Համակարգչային ցանց

 

Համակարգչային ցանցերի և ինտերնետային ծառայությունների նախագծում, տեղադրում, սպասարկում, անվտանգության ապահովում

 

Մեր հաճախորդներին մատուցել բարձրորակ և մատչելի ծառայություններ  համակարգչային ցանցերի և ինտերնետային ծառայությունների ասպարեզում:

Մենք առաջարկում ենք օպտիմալ ցանցային լուծումներ խոշոր, միջին, փոքր ընկերությունների, կազմակերպությունների, գրասենյակների և անհատների համար:

  • Անվճար կոնսուլտացիա համակարգչային ցանցերի և ինտերնետային ծառայությունների կազմակերպման, նախագծման, տեղադրման, սպասարկման, անվտանգության վերաբերյալ:
  • Ըստ հաճախորդի պահանջի նախագծել նրա համակարգչային ցանցը և ցանցային ծառայությունները:
  • Կազմակերպել համակարգչային ցանցի և սերվերների սարքավորումների ձեռք բերումը մատակարարներից:
  • Տեղադրել ցանցային սարքավորումները և ծրագրերը:
  • Ցանցային ծառայությունների լիակատար տեղադրում և կարգավորում ( ներքին ցանցային ծառայություններ, ինտերնետի միացում ինտերնետի մատակարարներին, գլոբալ ինտերնետային ծառայություններ):
  • Սպասարկել ցանցը և ցանցային ծառայությունները:
  • Ապահովել գին/որակ օպտիմալ լուծումներ:
  • Ապահովել ցանցի և ցանցային ծառայությունների անվտանգության համապատասխան մակարդակը:

 

 

 

 

 

Պիտակներ` Համակարգիչ, Համակարգիչներ, Համակարգչի առք, Համակարգիչների առք, Համակարգչի վաճառք, Համակարգիչների վաճառք, Համակարգչի վերանորոգում, Համակարգիչների վերանորոգում, Համակարգչի հզորացում, Համակարգիչների հզորացում, Համակարգչի ցանց, Համակարգչի ցանցեր, Համակարգչային ցանց, Համակարգչային ցանցեր, Համակարգչի բաղկացուցիչ մասեր և համալրող սարքեր, Համակարգչի բաղկացուցիչ մասեր, Համակարգչի համալրող սարքեր, Ծրագրեր, Համակարգչի ծրագրեր, Անվճար ծրագրեր, Համակարգչի անվճար ծրագրեր, Ցանցի և սերվերի սարքավորումներ, Ցանցերի և սերվերների սարքավորումներ, Ծանցերի սարքավորումներ, Սերվրների սարքավորումներ, Ցանցի ծառայություն, Ցանցերի ծառայություններ, Ցանցի անվտանգություն, Ցանցերի անվտանգություն