Միություններ

 

mediumbanner44

 

Հ. Մ. «Արարատ» կազմակերպութիւն
Հեռ.` 66708247 / 66701525
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
«Արարատ» մարզաւան
Հեռ.` 88030224-6
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
«Հայ կին» միութեան կից «Անահիտ» միութիւն
Հեռ.` 22510126
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
«Հայ կին» միութեան կից «Անի» միութիւն
Հեռ.` 77560655
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ի. Հ. Արհստ. միութեան  կենտրոն՝ «Արամ Մանուկեան» սրահ
Հեռ.` 22880665 / 22872488
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թեհրանի Հայկ. բարեգործական ընդհ. Միութիւն
Հեռ.` 88906667 / 88906955
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. Կանանց բարգործ. Ընկերութիւն
Հեռ.` 66700170
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. հսրկն. միութիւն (Հայ ակումբ)
Հեռ.` 66700521-2
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Իրանահայ գրողների միութիւն
Հեռ.` 66704090
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Իրանահայ ազգ. եւ մշակ. Միութիւն
Հեռ.` 77825979 / 77825989
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Իրանահայ ուսուցիչների միութիւն
Հեռ.` 66760815
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հայ կանանց եկեղեցասէր միութիւն
Հեռ.` 88844300 / 66706318
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
«Հայ կին» միութիւն
Հեռ.` 66704090
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հայ համալս. ընդհ. Միութիւն
Հեռ.` 88820899
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հայ Ճարտարապետների եւ ճարտարագէտների միութիւն
Հեռ.` 66704090
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հ. Մ. «Նայիրի» միութիւն
Հեռ.` 22510128
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. հայոց «Նայիրի» սրահ
Հեռ.` 77834602
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութիւն
Հեռ.` 88714031 / 88719352
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութիւն
Հեռ.` 88403421
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Հ. Մ. «Սիփան» միութիւն
Հեռ.` 77819191 / 77828140
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Թ. Հ. ազգ. «Սուքերեան» սրահ
Հեռ.` 22510128
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
«Րաֆֆի» մարզահամալիրի սրահ
Հեռ.` 77833726
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Փերիոյ Կրթասիրաց միութեան Թեհրանի մասնաճիւղ
Հեռ.` 77829963

 

 

 

 

 

Պիտակներ` Իրան, Թեհրան, Իրանահայություն, Իրանահայերի տեղեկատու, Իրանահայերի դեղին էջեր, Դեղին էջեր, Իրանի Եկեղեցիները, Եկեղեցիները իրանում, Իրանի դպրոցնարը, Դպրոցները իրանում, Իրանահայերի դպրոցները, Իրանի միությունները, Միությունները իրանում, Իրանահայերի միությունները, Իրանի գործարանները, Գործարանները իրանում, Իրանի ընկերությունները, Ընկերությունները իրանում, Իրանի կազմակերպությունները, Կազմակերպությունները իրանում, Իրանի խանութները, Խանութները իրանում, Իրանի այլ կենտրոնները, Այլ կենտրոնները իրանում, Իրանի հայ Առաքելական Եկեղեցիները, Իրանի հայկական դպրոցները, Իրանի հայկական միությունները, Իրանահայերի գործարանները, Իրանահայերի ընկերությունները, Իրանահայերի խանութները, Իրանահայերի այլ կենտրոնները, Քլինիք, Կլինիկ, Կլինիք, Իրանահայերի քլինիքները, Իրանահայերի կլինիկները, Իրանահայերի կլինիքները, Բժշկական կենտրոն, Բժշկական կենտրոնները, Իրանահայերի բժշկական կենտրոն, Իրանահայերի բժշկական կենտրոնները, Բժիշկ, Բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկ, Իրանահայ բժիշկներ, Իրանահայ բժիշկները, Բժշկական հաստատություն, Բժշկական հաստատությունները, Իրանահայ բժշկական հաստատություն, Իրանահայ բժշկական հաստատությունները